Здравните власти тепърва ще мислят как да приложат на практика някои от ключовите промени в здравния сектор, които обаче вече прокарват със законови изменения през преходните и заключителни разпоредби на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).<br /><br />Ще се обсъжда и още не е ясно как, по какви индикатори, ще се мери качеството на лечение, оценката на иновативните терапии и технологии, как ще се опишат новите медицински стандарти и правила за добра медицинска...