От години родители на деца с различни увреждания се борят, протестират, настояват пред държавата за промяна в начина на подпомагане и грижа. Говорят, че помощта за семействата не трябва да се възприема като вид социална помощ, че подкрепата трябва да се основава на строго индивидуалните нужди, да се преценява всеки човек какво може да прави сам и да се подпомага в това, което не може. А не всичко да зависи най-вече на диагнозата, на някакви твърде общи критерии и преценки. Правещи така, че...