Партньор №1: Защо никога не говориш с мен? Партньор №2: Говоря с теб. През цялото време. Партньор №1: Не, не е така! Изобщо не те интересува какво се случва с мен. Партньор №2: Остави ме на мира, не разбирам защо винаги трябва да се заяждаш с мен? Партньор №1: Ако не го правя, никога не слушаш какво ти говоря! Партньор №2: (Тръгва си, мърморейки) Какво искаш от мен... Звучи ли ви познат този разговор? Понякога можем да уловим себе си или някой познат да води подобен безплоден спор, защото