От днес в срок до един месец хората, които смятат че са ощетени от досегашните правила за определяне на процента нетрудоспособност, ще могат да подават заявление с искане за преосвидетелстване по нови механизми. Това предвиждат обнародваните днес в Държавен вестник нови условия за медицинската експертиза. С обнародването измененията влизат в сила и започва да тече едномесечния срок, в който хората могат да поискат нова оценка за работоспособността си.<br /><br />За близо година...