<img src="https://www.dnevnik.bg/shimg/zx350c_3956753.jpg" /><br /> Почти 90 000 случая на заболяване от дребна шарка (морбили) са регистрирани официално от Световната здравна организация за първите 6 месеца на годината в Европа. Това е повече от малко под 85 000 случая за цялата минала година в района, обхващащ 53 държави от Великобритания до Таджикистан.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Данните са от най-новия отчет на Световната здравна организация и в него България е сред 35-те страни с добър статут - &quot;елиминиране&quot; и на двете заболявания. Данните обхващат...