Почти 90 000 случая на заболяване от дребна шарка (морбили) са регистрирани официално от Световната здравна организация за първите 6 месеца на годината в Европа. Това е повече от малко под 85 000 случая за цялата минала година в района, обхващащ 53 държави от Великобритания до Таджикистан.<br /><br />Данните са от най-новия отчет на Световната здравна организация и в него България е сред 35-те страни с добър статут - "елиминиране" и на двете заболявания. Данните обхващат...