Второто полугодие на 2019 г. Това е новият срок, който дава Министерството на здравеопазването, в който да има реално увеличение на заплатите на медицинските сестри, фелдшери, акушери, лаборанти. И в който да бъде достигнато нивото на заплащане, регламентирано с подписания в края на миналата година Колективен трудов договор от 950 лв.<br /><br />Това се разбира от отговори до "Дневник" от здравното министерство във връзка с множество сигнали от медицински специалисти, че...