Текстът на адв. Мария Шаркова е публикуван в сайта "Майко мила". Адвокат Шаркова е управляващ съдружник в "Шаркова и партньори", работи в сферата на медицинското право и проблемите, свързани с управлението и функционирането на лечебните заведения, обществено здраве, анализ и приложение на здравното законодателство, процесуално представителство.<br /><br />Някъде четох, че има дума за човек, загубил партньор (вдовец) и за дете, загубило родител (сирак), но няма...