Специализирана подкрепа от квалифициран екип клинични психолози за тежко болни пациенти с хематологични заболявания, за техните близки, а също и за лекарите за преодоляване на преумората и на емоционалното натоварване около загубата на пациенти.<br /><br />Това ще са основните задачи на новото звено за психологична и немедицинска грижа в Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания. То беше представено днес. От около година болницата предлага...