Всеки ден в САЩ един на 5 - 6 мъже и една на всеки 10 жени пият повече алкохол, отколкото препоръчват федералните здравни власти. Според публикувано тази седмица проучване така постъпват 18% от американците и 11% от американките, а 8% от мъжете и 3% от жените са в категорията хората, които пият много.

Според екипа специалисти, стоящи зад публикацията в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, голямото мнозинство от американците не прекрачват границата за здравословно пиене...