Авторите на здравната реформа в далечната 2000 г. направиха две фундаментално важни неща: създадоха Здравната каса и превърнаха всички (повечето) здравни заведения в търговски дружества (ТД). Идеята: в пълно съгласие с постулатите на пазарната икономика, заведенията – ТД, в конкуренция едни с други, предлагат на пазара медицинските си услуги, а уважаемите потребители правят своя избор. След това касата заплаща на производителя потребената услуга по определена "цена".

Изминаха...