До 1 април здравният министър Кирил Ананиев трябва да представи в парламента анализ на трансплантационната дейност в България, план за действие за подобряване на ситуацията, в който да има конкретни задачи, срокове и отговорни ведомства. Министърът трябва да информира и какви промени в законите трябва да се направят с цел насърчаване на донорството и трансплантациите. И дали ще има промени в наредбите с цел по-справедливото и адекватно плащане на болниците и медицинските екипи, ангажирани с...