Индексът на телесната маса (съкратено ИТМ, на английски: BMI – body mass index) e медико-биологичен показател, който служи за определяне на нормалното, здравословно тегло при хора с различен ръст и за диагностициране на затлъстяване и недохранване. Индексът на телесната маса се измерва в килограми на квадратен метър. Изчислете сами Вашия ИТМ (BMI):

Powered by BMI Calculator

 

Норми според според Световната здравна организация, 1995 г.

състояние индекс на телесната маса
поднормено тегло < 18,5
тежко недохранване < 16,0
средно недохранване 16,0 — 16,99
леко недохранване 17,0 — 18,49
нормално тегло 18,5 — 24,99
наднормено тегло ≥ 25,0
предзатлъстяване 25,0 — 29,99
затлъстяване ≥ 30,0
затлъстяване І степен 30,0 — 34,99
затлъстяване ІІ степен 35,0 — 39,99
затлъстяванеІІІ степен ≥ 40,0