<br /><br />Нова графика на Евростат позволява да се сравняват официалните здравни данни за всяка страна членка със средните стойности за ЕС, както и помежду им. Единствената категория в сектора на здравеопазването, по която България се доближава до средното ниво за Европа и дори успява да го надмине в положителна посока, е тази на броя на самоубийствата, макар че това може да е и заради недоброто проследяване на тези случаи у нас.<br /><br />Положителен е също и...