Нов вид формуляр, който да издават болниците заедно с епикризата на пациентите, ще съдържа всички извършени процедури и цената им по време на престоя за лечение. Документът ще се проверява и подписва от пациентите и ще се праща също и до здравните служби така че, от една страна, пациентите да потвърдят, че няма недействителни процедури в списъка, и от друга - за да се получи истинско остойностяване на клиничните пътеки и да се види къде има дисбаланси.

Тази идея е споделил служебният...