<br />Диагнозата ХИВ инфекция или СПИН вече не е тежка присъда. Това послание отправят в Световния ден за борба със СПИН младежката организация на Българския червен кръст, Българската асоциация по семейно планиране, организация Single step, Центърът за социално здраве и Министерството на здравеопазването с видео, което цели да привлече вниманието към проблема.<br /><br />По данни на Глобалната програма по СПИН близо 38 милиона души живеят с ХИВ/СПИН, като само през 2018 г....