Със седем месеца се отлага изискването болниците да не купуват лекарства на цени, по-високи от стойността, на която се плаща с публични средства съответният лекарствен продукт. Това предвижда проект за промени в наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, пуснат за съгласуване от здравното министерство.<br /><br />Правилата, по които болниците трябваше да имат този финансов таван за лекарствата, които купуват, трябваше...