Европейската комисия представи днес препоръки за създаването на сигурна система, която ще осигури на хората достъп до електронните им здравни досиета във всички държави от ЕС, предаде пресслужбата на институцията.<br /><br />Възможностите в момента значително се различават в отделните държави от общността. Въпреки че някои граждани имат достъп до част от своите електронни здравни досиета на национално равнище или през граница, за много други достъпът до цифрови технологии е...