След серия от проучвания австралийски изследовател с помощта на специалисти в областта на психологията посочват петте емоции, които в най-голяма степен оказват негативно въздействие върху човешкото здраве. В продължение на пет години ученият наблюдавал поведението и здравословното състояние на близо 2000 доброволци, а резултатите от наблюдението послужили за основа на психолозите да обосноват защо именно тези пет емоции са най-вредни за човешкото здраве. Ето ги и тях: 1. Завистта