Около 200 са новорегистрираните носители на ХИВ всяка година в страната ни. Такава е тенденцията за последните няколко години без големи изменения. Общо броят на регистрираните у нас сега е близо 2000, но на фона на много наши съседки и страни в Източна Европа е незначителен.

Заслугата нивата да се задържат ниски е на Програмата за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, която работи от 2004 г. насам. Част от програмата са безплатните кабинети за консултация и изследвания (КАБКИС),...