Диетите без особено основание са най-популярния начин за отслабване. Те вече са толкова много, че едва ли е възможно да се изброят. Но коя от тях е наистина ефективната и щадяща здравето... Някои диети ни призовават да ядем, когато си поискаме, или ни примамват с обещанието за отслабване с минимум усилия. За съжаление най-често след 1-2 седмици желаещият да отслабне се разочарова и се връща към предишния си режим на хранене, измъчван от въпроса “Струваха ли си всички тези лишения?”. За да се