Парламентът реши окончателно да преобразува болница "Лозенец" в търговско дружество – еднолично акционерно дружество, сто процента собственост на държавата. Принципал ще е Министерството на здравеопазването. Сега на ход е ръководството и академичния съвет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" да влезе в преговори с ведомството и евентуално да се стигне до договор, с които университетът ще поеме управлението на болницата.<br /><br />С измененията, приети...