Министерството на здравеопазването обмисля как да спре недостига на животоспасяващи лекарства. На среща във ведомството днес бяха свикани представители на Изпълнителната агенция по лекарствата, Националната здравноосигурителна каса, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти, Българския фармацевтичен съюз и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България, за да обсъдят проблемите с дефицитите на лекарства и да потърсят решение.
...